Project Description

ABORDAREA SPECIALĂ A OBIECTIVELOR!

În realitatea contemporană brandurile sunt numite noi Zei, deoarece bradurile au o putere imensă, anume ele decid dacă produsul dvs va avea succes sau nu!
Elaborînd brandul – nu faceți economii!
Un tandem echilibrat dintre trei componente: brand, produs și marketing – vă va aduce la succes!

LOGO-UL NOSTRU: 2016

LUCRĂRILE NOASTRE SUNT ATAȘATE MAI JOS:

BRANDING-UL ANULUI 2020:

BRANDING-UL ANULUI 2021:

CAPACITĂȚILE NOASTRE:

Logo-ul dvs reprezintă felul în care oamenii vă percep, și el vă ajută să vă evidențiați printre concurenți. În același timp oamenii vă evaluează nu în dependență de caracteristicile și grandoarea logo-ului, dar reieșind din calitatea produsului sau serviciului pe cale îl prestați. Prin urmare, cele din urmă la fel au o însemnătate considerabilă.
— Robert Johns.

MARKETING 98%
GRAPHIC DESIGN 98%
CUNOȘTINȚE NOI 99%
TENDINȚE 98%

ETAPA ÎNTÎI: studierea, generarea ideilor

Urmînd scopul elaborării unui logo util și de succes, este importantă nu doar executarea calitativă a sarcinilor grafice, dar și crearea unui produs ce corespunde companiei-client, care să fie capabil să-și înfățișeze deținătorul într-o formă clară, laconică.
Din acest motiv lucrul asupra logo-ului începe cu studierea companiei (site-ului), a activitatății ei, trăsăturilor distinctive, a poziției competitive pe piață etc.

ETAPA A DOUA: elaborarea schițelor

Design-ul logo-ului poate fi divers – de la miniatura minuțoasă a personajului ce caracterizează compania, pînă la imaginea grafică a cîtorva litere sau marcaj original (zigzag).
Important este ca logo-ul să nu aibă analogie (să fie unical); totalmente să-i corespundă deținătorului, activității sale; să fie memorabil și atractiv.

ETAPA A TREIA: prezentarea, verificarea, corectarea

Etapa dată include verificarea schițelor de probă ale logo-ului. În cazul existenței unor variante identice/asemănătoare, logo-ul nu poate fi înregistrat. Respectiv, utilizarea comercială a lui va fi neligitimă.

ETAPA A PATRA: prezentarea produsului realizat

În urma înlăturării definitive a inexactităților, logo-ul elaborat este pregătit pentru înregistrarea juridică și trecerea în proprietatea deplină a clientului.

LOGOBOOK

La efectuarea comenzii logo-ului Vă recomandăm să atrageți atenția la un asemenea lucru fermecător cum ar fi logobook-ul. Vă relatăm ce este un logobook, cum funcționează și care este destinația acestuia.
Logobook-ul este o culegere de reguli și recomandări în vederea utilizării potrivite a logotipului.

CARE ESTE DESTINAȚIA LOGOBOOK-ULUI?

Evident este faptul că orice logo va fi utilizat la elaborarea site-urilor, instalațiilor și diferitor produse de firmă. Din acest considerent persistă riscul, mai ales în cazul în care compania nu deține un designer, ca logo-ul, după efectuarea unor operații cu el, să nu arate în felul dorit. Problema ar fi în schimbarea imaginii inițiale a logo-ului după modificările făcute în dimensiunile și coloristica acestuia. Menirea logobook-ului este în prevenirea unor asemenea situații.

CE CONȚINE UN LOGOBOOK?

  • Conceptul general al logo-ului.
  • Proporțiile logo-ului.
  • Cîmpul liber al logo-ului.
  • Mărimea minimală a logo-ului.
  • Culorile primare și secundare ale brandului.
  • Realizarea logo-ului în gradația culorii negre.
  • Aplicarea logo-ului pe background-uri.
  • Versiunile aferente ale logo-ului.
  • Utilizarea pe internet.
  • Întrebuințarea inadmisibilă a logo-ului.
AFLĂ PREȚUL LOGOBOOK-ULUI